دستگاه پخت مواد غذایی

بخش های مختلف یک آشپزخانه صنعتی
21
دی

بخش های آشپزخانه صنعتی

اغلب مردم زمانی که کلمه " آشپزخانه صنعتی" را می شنوند، اجاق گاز های صنعتی، سرخ کن ها و شاید سر آشپز عصبانی رستوران و کارکنانی که در تکاپو...

ادامه مطلب
هود صنعتی ، هواکش صنعتی ، تهویه صنعتی هپتا استیل
08
آذر

پاکسازی هود صنعتی

اهمیت پاکسازی و تمیز کردن سیستم تهویه و هود صنعتی در آشپزخانه رستوران ها تمیز کردن سیستم تهویه و هود صنعتی در همه ی آشپزخانه های رستوران ها و...

ادامه مطلب