دستگاه فر دیزی پز هپتا استیل
14
مهر

فر دیزی پز

دستگاه فر دیزی پز : در این دستگاه جهت جلوگیری از اتلاف حرارت عیاق کاری ویژه ای مورد استفاده قرار گرفته که نتیجه آن طبخ دیزی لذیذتر در رستوران...

ادامه مطلب