• تماس رایگان: 3460-840-0912
 • ایمیل: Info@HeptaSteel.com
 • ساعت کاری: 08:00 - 17:00

آشپزخانه های صنعتی

 • Home
 • /
 • آشپزخانه های صنعتی
 • اجاق دو شعله رومیزی هپتا استیل
  ۲۷
  آذر

  اجاق گاز 2 شعله

  سرآشپز هپتا استیلبه عنوان یکی از اعضای هپتا استیل از ارائه خدمات به شما عزیزان بسیار خرسند می باشم. امیدواریم بتوامی بهترین خدمات را به شما بزرگواران ارائه دهیم.

  ادامه مطلب
 • هود صنعتی ، هواکش صنعتی ، تهویه صنعتی هپتا استیل
  ۲۹
  مهر

  هود صنعتی

  سرآشپز هپتا استیلبه عنوان یکی از اعضای هپتا استیل از ارائه خدمات به شما عزیزان بسیار خرسند می باشم. امیدواریم بتوامی بهترین خدمات را به شما بزرگواران ارائه دهیم.

  ادامه مطلب
 • کانتر آش ، کانتر حلیم هپتا استیل
  ۲۹
  مهر

  کانتر آش

  سرآشپز هپتا استیلبه عنوان یکی از اعضای هپتا استیل از ارائه خدمات به شما عزیزان بسیار خرسند می باشم. امیدواریم بتوامی بهترین خدمات را به شما بزرگواران ارائه دهیم.

  ادامه مطلب
 • فر کمپیر یا سیب زمینی تنوری هپتا استیل
  ۲۹
  مهر

  فر کمپیر

  سرآشپز هپتا استیلبه عنوان یکی از اعضای هپتا استیل از ارائه خدمات به شما عزیزان بسیار خرسند می باشم. امیدواریم بتوامی بهترین خدمات را به شما بزرگواران ارائه دهیم.

  ادامه مطلب
 • اجاق گاز پلو پز کوره دار هپتا استیل
  ۲۲
  مهر

  اجاق گاز پلو پز کوره دار

  سرآشپز هپتا استیلبه عنوان یکی از اعضای هپتا استیل از ارائه خدمات به شما عزیزان بسیار خرسند می باشم. امیدواریم بتوامی بهترین خدمات را به شما بزرگواران ارائه دهیم.

  ادامه مطلب
 • فر پیتزا ریلی درجه دار هپتا استیل
  ۲۹
  شهریور

  فر پیتزا ریلی

  سرآشپز هپتا استیلبه عنوان یکی از اعضای هپتا استیل از ارائه خدمات به شما عزیزان بسیار خرسند می باشم. امیدواریم بتوامی بهترین خدمات را به شما بزرگواران ارائه دهیم.

  ادامه مطلب
 • دستگاه پخت شاورما هپتا استیل
  ۲۹
  شهریور

  دستگاه پخت شاورما هپتا استیل

  سرآشپز هپتا استیلبه عنوان یکی از اعضای هپتا استیل از ارائه خدمات به شما عزیزان بسیار خرسند می باشم. امیدواریم بتوامی بهترین خدمات را به شما بزرگواران ارائه دهیم.

  ادامه مطلب
 • دستگاه فر شیرینی پزی هپتا استیل
  ۲۹
  شهریور

  فر شیرینی پزی – فر قنادی

  سرآشپز هپتا استیلبه عنوان یکی از اعضای هپتا استیل از ارائه خدمات به شما عزیزان بسیار خرسند می باشم. امیدواریم بتوامی بهترین خدمات را به شما بزرگواران ارائه دهیم.

  ادامه مطلب
 • دستگاه گرمخانه رو میزی دیسپلی مرغ سوخاری هپتا استیل
  ۲۲
  مرداد

  گرمخانه رو میزی

  سرآشپز هپتا استیلبه عنوان یکی از اعضای هپتا استیل از ارائه خدمات به شما عزیزان بسیار خرسند می باشم. امیدواریم بتوامی بهترین خدمات را به شما بزرگواران ارائه دهیم.

  ادامه مطلب
 • شوتینگ سیب زمینی و همبرگر یک طبقه
  ۱۳
  مرداد

  شوتینگ سیب زمینی

  سرآشپز هپتا استیلبه عنوان یکی از اعضای هپتا استیل از ارائه خدمات به شما عزیزان بسیار خرسند می باشم. امیدواریم بتوامی بهترین خدمات را به شما بزرگواران ارائه دهیم.

  ادامه مطلب