دستگاه تاپینگ پیتزا هپتااستیل
04
مهر

دستگاه تاپینگ پیتزا

دستگاه تاپینگ پیتزا : با وجود بن ماری تعبیه شده در این دستگاه و میز کار موجود، سلامت و کیفیت مواد غذایی حفظ شده و سهولت در کار آشپز...

ادامه مطلب