اجاق گاز شش شعله کابینت دار هپتااستیل
13
مهر

اجاق گاز 6 شعله کابینت دار

اجاق کابینت دار : این دستگاه با وجود کابینت جهت نگهداری ادویه و ارائه فضای مناسب نگهداری، می تواند در فضاهای کوچک مورد استفاده قرار بگیرد

ادامه مطلب