پروفیل

دستگاه جوجه گردان ذغالی هپتااستیل
04
مهر

جوجه گردان ذغالی

دستگاه جوجه کباب ذغالی : تهیه انواع جوجه کباب ، مرغ بریان ، پاچینی ، ماهی همراه با پختی یکنواخت و عالی توسط این دستگاه صورت می گیرد.

ادامه مطلب