دستگاه گریل میکس پایه دار هپتااستیل
03
مهر

گریل میکس پایه دار

دستگاه گریل میکس پایه دار : تهیه انواع برگر ، استیک و فیله به دو صورت ذغالی و روغنی تخصص اصلی این دستگاه می باشد

ادامه مطلب