کانتر گرم هپتا استیل
08
آبان

کانتر گرم

نگهداری مطلوب مواد غذایی پخته شده در رستوران ها به اندازه ی پختن آنها حائز اهمیت است به همین منظور دستگاه کانتر گرم از مهمترین تجهیزات رستوران است

ادامه مطلب