دستگاه کباب پز تابشی هپتا استیل
16
مهر

کباب پز تابشی

کباب پز تابشی: این کباب پزها با استفاده از انتقال حرارت یکنواخت و تابشی توسط شعله های سرامیکی به کباب ، پخت یکنواخت بدون دود را هنگام پخت کباب...

ادامه مطلب